GRUPA WIRTUALNE POLE OBECNA NA I VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”

W dniach 24 – 25 listopada czynnie wzięliśmy udział w VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie. Dla Nas kluczowym punktem wydarzenia, była możliwość zaprezentowania uczestnikom forum naszego projektu „Wirtualne Pole”. W trakcie 20 minutowego wystąpienia przedstawiliśmy główne założenia, obecny stan realizacji oraz największe wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Po raz pierwszy pokazaliśmy publicznie roboczą wersję naszej platformy Wirtualne Pole. Projekt wzbudził spore zainteresowanie, co przełożyło się na wymianę kontaktów z innymi uczestnikami.

W trakcie konferencji prezentowano m.in.: główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyzwania stojące przed rolnikami w najbliższym czasie. Jednym z elementów forum były panele dyskusyjne. My wybraliśmy panel: Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Konferencję zakończyło rozstrzygnięcie konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”.

PRODUKTY z „Wirtualnego Pola” już trafiają na stoły konsumentów 😊

Chociaż nie wdrożyliśmy rezultatów naszego projektu, a platforma nie jest jeszcze dostępna dla odbiorców końcowych, to pierwsi konsumenci mieli okazję krytycznie spojrzeć na wymyślone przez nas rozwiązanie. Testy obejmowały praktyczne rozwiązania, takie jak: komunikacja stron, uprawa poletka, wizyty konsumentów, zbiory czy odbiór produktów. W efekcie konsumenci, którzy otrzymali od rolników zamówione przed sezonem warzywa.

Pomimo zaangażowania konsumentów to rolnicy mieli sporo więcej pracy. Musieli stworzyć specjalne „poletko”/ „poletka”, na których prowadzili uprawę zamówionych przez konsumentów produktów.  Następnie przekazywali informację dla konsumentów, kiedy produkty będą gotowe do odbioru. W końcu zbierali je i pakowali.

Ilość i wielkość poletek w każdym przypadku była inna. Także częstotliwość odbioru produktów. W niektórych przypadkach konsument odebrał całość zamówienia jednorazowo, a w innych odbierał (niekiedy nawet jeszcze odbiera) produkty kilkunastokrotnie.

Testy dobiegają końca. Ich weryfikacją będą wypełnione przez rolników i konsumentów ankiety, których celem będzie uzyskanie praktycznych informacji o wadach i zaletach testowanego rozwiązania.  Następnie nastąpi analiza wyników ankiet oraz dostosowanie systemu do potrzeb i wymagań użytkowników końcowych.

GRUPA WIRTUALNE POLE OBECNA NA I SZCZYCIE POLSKICH GRUP OPERACYJNYCH EPI

W dniach 14 – 15 września w Łodzi miał miejsce I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI. Oczywiście nie mogło Nas tam zabraknąć.

W trakcie konferencji poznaliśmy kilkadziesiąt innych inicjatyw, realizowanych w ramach działania Współpraca, a co najważniejsze poznaliśmy ludzi tworzących Grupy Operacyjne. Szczyt był okazją do wymiany doświadczeń dotyczących realizacji projektów. Mamy nadzieje, że zdobyte kontakty zaprocentują w przyszłości.

Nieskromnie pochwalimy się, że nasz projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Po prezentacji przez brokera projektu Wirtualne Pole, otrzymaliśmy najwięcej pytań od innych uczestników.

Duże zainteresowanie i pozytywne opinie dały nam zastrzyk dobrej energii do dalszej pracy nad projektem.

TESTUJEMY „WIRTUALNE POLE”

Sezon rolniczy w pełni także u Nas. W ramach trwających testów projektu, pierwsze wytworzone przez rolników produkty trafiły do konsumentów. Były to m.in.: bób, rzodkiewka, szpinak, ziemniaki.

Rolnicy testują uprawę na „mini – poletkach”, a konsumenci jakość dostarczonych produktów. Jedni i drudzy testują, komunikację, logistykę zamówień i odbiorów oraz wiele innych kwestii dotyczących naszego projektu.

Wirtualne pole to innowacyjny i ambitny projekt, który jednak wymaga rozwiązania wielu skomplikowanych kwestii. Dzięki testom poznamy odpowiedź na część z tych problemów, co w efekcie pomoże zredukować ryzyko błędów w momencie wdrożenia systemu.

„PISZĄ O NAS”

Zapraszamy do przeczytania artykułu „Innowacyjne rolnictwo w wirtualnej rzeczywistości”, który jest poświęcony naszemu projektowi. Artykuł ukazał się na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie.

Wkrótce będzie dostępny w kwartalniku „Przedsiębiorczość Wiejska”.

Link do artykułu: cdrkursy.edu.pl

Koniec etapu III

Jesteśmy na półmetku realizacji naszego projektu. Z końcem lutego zakończyliśmy realizację III etapu. Najważniejszymi zadaniami wykonanymi w tej części były:

– rozwijanie tzw. bazy wiedzy rolniczej, zawierającej szereg informacji dotyczących m.in.: uprawy, ochrony, sposobów przechowywania i wykorzystania ponad 50 gatunków warzyw, owoców i ziół

– opracowanie pełnej wersji narzędzia do kalkulacji ekonomicznych dotyczących upraw poszczególnych produktów rolnych

– tworzenie i testowanie platformy.

Z etapu III płynnie przechodzimy do etapu IV, w którym będziemy kontynuować i ulepszać dotychczasowe treści merytoryczne oraz dostosowywać je do wymagań tworzonego przez programistów systemu.

TESTY

Testy platformy

Tworzona platforma jest na bieżąco poddawana testom jednostkowym, których celem jest weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów oprogramowania. Dzięki temu możemy szybko reagować na wykryte nieprawidłowości.

Testy wśród rolników

Niezależnie od testów oprogramowania, przymierzamy się do rozpoczęcia testów rezultatu projektu w warunkach rzeczywistych. W testach wezmą udział rolnicy oraz konsumenci. Ten rodzaj testów planujemy rozpocząć na przełomie kwietnia/ maja.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu systemu (zarówno rolników jak i konsumentów) zapraszamy do kontaktu.

TRANSFER WIEDZY

Wraz z nadejściem 2021 roku wkraczamy w kluczową fazę naszego projektu. Przygotowane do tej pory przez Uniwersytet Rolniczy prace merytoryczne w postaci: raportów, bazy wiedzy czy analiz ankiet, znajdują praktyczne zastosowanie w tworzonym systemie. Na obecnym etapie ważne jest aby transfer wiedzy, od pracowników naukowych do programistów, był jak najbardziej efektywny. Chcielibyśmy, żeby efekty pracy naukowców mogły zostać w praktyce wykorzystane przez rolników oraz konsumentów tworzonej platformy.

ETAP II ZAKOŃCZONY

Zakończyliśmy realizację II etapu projektu. Wszystkie zaplanowane w trakcie projektu zadania zostały wykonane. Między innymi przeprowadzone zostały wywiady ankietowe z konsumentami i rolnikami, które pozwolą odpowiedzieć na szereg pytań związanych z realizacją projektu. W tym etapie opracowaliśmy także metodologię wyliczania kosztów uprawy poszczególnych warzyw i owoców, która będzie kluczowym elementem nowej platformy.

I SZCZYT POLSKICH GRUP OPERACYJNYCH – ODWOŁANY

Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI, który miał odbyć się w Warszawie w dniach 19 – 20.10.2020 został odwołany. Grupa Operacyjna Wirtualne Pole miała w trakcie tego wydarzenie zaplanowaną prelekcję, dotyczącą realizowanego przez Nas projektu.

Mamy nadzieję, że wydarzenie odbędzie się w innym terminie.