„PISZĄ O NAS”

Zapraszamy do przeczytania artykułu „Innowacyjne rolnictwo w wirtualnej rzeczywistości”, który jest poświęcony naszemu projektowi. Artykuł ukazał się na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie.

Wkrótce będzie dostępny w kwartalniku „Przedsiębiorczość Wiejska”.

Link do artykułu: cdrkursy.edu.pl

Koniec etapu III

Jesteśmy na półmetku realizacji naszego projektu. Z końcem lutego zakończyliśmy realizację III etapu. Najważniejszymi zadaniami wykonanymi w tej części były:

– rozwijanie tzw. bazy wiedzy rolniczej, zawierającej szereg informacji dotyczących m.in.: uprawy, ochrony, sposobów przechowywania i wykorzystania ponad 50 gatunków warzyw, owoców i ziół

– opracowanie pełnej wersji narzędzia do kalkulacji ekonomicznych dotyczących upraw poszczególnych produktów rolnych

– tworzenie i testowanie platformy.

Z etapu III płynnie przechodzimy do etapu IV, w którym będziemy kontynuować i ulepszać dotychczasowe treści merytoryczne oraz dostosowywać je do wymagań tworzonego przez programistów systemu.

TESTY

Testy platformy

Tworzona platforma jest na bieżąco poddawana testom jednostkowym, których celem jest weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów oprogramowania. Dzięki temu możemy szybko reagować na wykryte nieprawidłowości.

Testy wśród rolników

Niezależnie od testów oprogramowania, przymierzamy się do rozpoczęcia testów rezultatu projektu w warunkach rzeczywistych. W testach wezmą udział rolnicy oraz konsumenci. Ten rodzaj testów planujemy rozpocząć na przełomie kwietnia/ maja.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu systemu (zarówno rolników jak i konsumentów) zapraszamy do kontaktu.

TRANSFER WIEDZY

Wraz z nadejściem 2021 roku wkraczamy w kluczową fazę naszego projektu. Przygotowane do tej pory przez Uniwersytet Rolniczy prace merytoryczne w postaci: raportów, bazy wiedzy czy analiz ankiet, znajdują praktyczne zastosowanie w tworzonym systemie. Na obecnym etapie ważne jest aby transfer wiedzy, od pracowników naukowych do programistów, był jak najbardziej efektywny. Chcielibyśmy, żeby efekty pracy naukowców mogły zostać w praktyce wykorzystane przez rolników oraz konsumentów tworzonej platformy.

ETAP II ZAKOŃCZONY

Zakończyliśmy realizację II etapu projektu. Wszystkie zaplanowane w trakcie projektu zadania zostały wykonane. Między innymi przeprowadzone zostały wywiady ankietowe z konsumentami i rolnikami, które pozwolą odpowiedzieć na szereg pytań związanych z realizacją projektu. W tym etapie opracowaliśmy także metodologię wyliczania kosztów uprawy poszczególnych warzyw i owoców, która będzie kluczowym elementem nowej platformy.

I SZCZYT POLSKICH GRUP OPERACYJNYCH – ODWOŁANY

Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI, który miał odbyć się w Warszawie w dniach 19 – 20.10.2020 został odwołany. Grupa Operacyjna Wirtualne Pole miała w trakcie tego wydarzenie zaplanowaną prelekcję, dotyczącą realizowanego przez Nas projektu.

Mamy nadzieję, że wydarzenie odbędzie się w innym terminie.

SPOTAKNIE PROJEKTOWE

Dnia 28 września 2020 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się spotkanie członków konsorcjum Grupy Operacyjnej „Wirtualne Pole”.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną było to pierwsze spotkanie stacjonarne członków projektu od 11 marca br. Oczywiście regularnie odbywane są spotkania projektowe z wykorzystaniem komunikatorów.

Tematem spotkania były konsultacje dotyczące praktycznych aspektów tworzenia innowacyjnej platformy. W spotkaniu uczestniczyło większość członków konsorcjum projektu w tym m.in. pracownicy naukowi z Uniwersytetu Rolniczego, rolnik oraz przedstawiciele lidera projektu. Celem spotkania było omówienie możliwości i efektów działania nowych autorskich algorytmów dla projektu.

Konferencja „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemiologicznego – doświadczenia producentów, oczekiwania konsumentów” , a WIRTUALNE POLE

27 i 28 lipca 2020 r. wzięliśmy udział w konferencji pn.: „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemiologicznego – doświadczenia producentów, oczekiwania konsumentów” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020 – 2021 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu. Temat naszej prezentacji: „Nowatorski model sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa przy pomocy serwisu internetowego, który daje możliwość zamówienia uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika”.

Etap I zakończony

Zakończyliśmy realizację I etapu projektu. Wszystkie zaplanowane przez nas zadania zostały wykonane. Najważniejsze prace w I etapie obejmowały m.in.:

  • opracowanie metodologii badania ankietowego (osobno dla rolników i konsumentów),
  • przeprowadzenie pierwszych wywiadów z rolnikami i konsumentami,
  • badanie obszarów jakości wg metodologii SERVQUAL,
  • opracowanie wstępnej bazy wiedzy rolniczej na temat upraw rolnych pod kątem potrzeb systemu,
  • przygotowanie szablonu do kalkulacji ekonomicznych dotyczących uprawy poszczególnych produktów rolnych,
  • przygotowanie wstępnego raportu w zakresie analizy dostępności na rynku systemów analogicznych do rozwiązania zaproponowanego w projekcie,
  • opracowanie koncepcji systemu w wersji wielowariantowej z wyodrębnieniem kluczowych czynników różnicujących warianty.