Kontakt

Henryk Jadach – kierownik projektu
Adres e-mail: henryk@iqon.pl
nr tel.: 606 714 782.

Grzegorz Patoła – partner projektu (osoba do kontaktów z mediami)
Adres e-mail: grzesiekpat@gmail.com
nr tel.: 500 562 148

SIEDZIBA I ADRES KORESPONDENCYJNY KONSORCJUM:
IQon Sp. z o.o. ul. Stefana Otwinowskiego 4, 31-432 Kraków