Etap I zakończony

Zakończyliśmy realizację I etapu projektu. Wszystkie zaplanowane przez nas zadania zostały wykonane. Najważniejsze prace w I etapie obejmowały m.in.:

  • opracowanie metodologii badania ankietowego (osobno dla rolników i konsumentów),
  • przeprowadzenie pierwszych wywiadów z rolnikami i konsumentami,
  • badanie obszarów jakości wg metodologii SERVQUAL,
  • opracowanie wstępnej bazy wiedzy rolniczej na temat upraw rolnych pod kątem potrzeb systemu,
  • przygotowanie szablonu do kalkulacji ekonomicznych dotyczących uprawy poszczególnych produktów rolnych,
  • przygotowanie wstępnego raportu w zakresie analizy dostępności na rynku systemów analogicznych do rozwiązania zaproponowanego w projekcie,
  • opracowanie koncepcji systemu w wersji wielowariantowej z wyodrębnieniem kluczowych czynników różnicujących warianty.

COVID-19

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie przekonuje nas, że tworzenie platformy internetowej umożliwiającej zamawianie produktów rolnych w wybranym gospodarstwie jest gwarancją zapewnienia sobie i swoim rodzinom dostępności do najwyższej jakości produktów rolnych, pochodzących ze sprawdzonego źródła. Jedną z opcji naszego portalu będzie zamówienie określonych produktów rolnych na cały sezon po ustalonej wcześniej cenie.  Co ważne na zamówione produkty nie trzeba będzie oczekiwać w kolejce.

Spotkania w „wirtualnej rzeczywistości”

Sytuacja związana z epidemią zmusiła nas do zmian organizacyjnych. Planowane spotkania dotyczące postępu prac merytorycznych w projekcie, zostały przeniesione do „wirtualnej rzeczywistości”. Dzięki komunikatorom internetowym nie stanowi to jednak problemu. Znacznie większym wyzwaniem będzie wdrożenie innowacyjnego modelu sprzedaży produktów rolnych z wykorzystaniem platformy internetowej. Stworzenie narzędzia, które będzie przyjazne oraz proste w obsłudze dla użytkowników, a zarazem umożliwiające przeprowadzenie procesu uprawy, jest dla nas dużym wyzwaniem.  

Umowy o przyznanie pomocy

3 stycznia 2020 r. w siedzibie centrali ARiMR w Warszawie podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn: „Wirtualne pole – realny produkt” – stworzenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych.